_______________________
Aktuelle Termine

21. und 22.10.2022

Oktoberfest

SC-Schachendorf

jeweils ab 17.00 Uhr

im Kulturhaus Schachendorf

 

26.10.2022

Wandertag

Treffpunkt: 9.00 Uhr bei der Kulturhalle Dürnbach

Verschönerungsverein Dürnbach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicke auf den Button und erhalte in Echtzeit alle für dich interessanten Informationen rund ums Gemeindeleben - kostenlos direkt aufs Handy oder in deine Mailbox.


Gemeinde Schachendorf / Dürnbach - Ynterest

 

Uspješno je bilo tamburaško shodišće Putujućoj celjanskoj Mariji u farskoj crikvi Čajte. Uz domaću tamburašku grupu Stalnost su sudjelivali tamburaši iz Vincjeta, Bandola, Čembe, Stinjakov, Maloga Borištofa i Novoga Sela. Polag farnika u Čajti, Branke Kornfeinda je kih 100 tamburašev muzički oblikovalo svetu mašu.

 

Oko 100 tamburašev je sudjelivalo pri tamburaškom shodišću

Oko 100 tamburašev je sudjelivalo pri tamburaškom shodišću

Ante Kolić, Matthias Platzer (farnik u Buljavi) i Branko Kornfeind su služili svetu mašu (s liva)

Ante Kolić, Matthias Platzer (farnik u Buljavi) i Branko Kornfeind su služili svetu mašu (s liva)

Po svetoj maši je slijedila prošecija krez selo

Po svetoj maši je slijedila prošecija krez selo

Štatua Putujuće celjanske Marije gostuje još do hrvatskoga shodišća u Celju u Čajti

Štatua Putujuće celjanske Marije gostuje još do hrvatskoga shodišća u Celju u Čajti